Retur til Sisu Outlet

All retur av varer må avtales med oss på forhånd. Send oss alltid en mail før varene sendes, til: outlet@sisu.no
Beskriv årsaken til retur og oppgi ordrenummer eller fakturanummer. Så vil vi raskt komme tilbake til deg.
Ved retur er mottaker selv ansvarlig for returkostnader og organisering av retur.
Reklamasjoner og feil på produktet må informeres innen 5 dager etter at produktet er mottatt.
Ved transportskader må det gjøres et notat på fraktbrev.