Frakt vilkår:

Det er mottakers ansvar og sørge for å ha riktig utstyr til å få losset varene ved levering.
Det må være fremkommelig for semitrailer hos mottaker. (hvis ikke må leveringssted avklares nærmere med SISU Outlet)
Sisu Outlet forbeholder seg retten til å videre fakturere eventuelle bomturer.
Fraktprisene gjelder ved levering på fastlandet.
Sisu Outlet forbeholder seg retten til å etterfakturere frakt ved levering på øyer og utenfor tettbebyggelser.
Ved retur er mottaker selv ansvarlig for returkostnader og organisering av retur.
Reklamasjoner og feil på produktet må informeres innen 5 dager etter at produktet er mottatt.
Ved transportskader må det gjøres et notat på fraktbrev. Varene leveres FCA, umontert.